Skyriaus straipsnių autoriai: Natalija Jevsenenko, Alexandr Lvov, Aušra Pažėraitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Marcin Wodzinsky

Apeigos Sinagogoje
Religija

Apeigos sinagogoje

Sinagogoje kasdien vyksta trejos religinės apeigos: rytinės (šacharit), dienos (mincha) bei vakarinės (maariv). Ilgiausios yra rytinės; jos tęsiasi nuo 0,5 iki 1,5 valandos darbo dienomis ir iki...

Read More
Judaizmo srovės

Mesianizmas

XVIII a. Lenkijoje buvo kilęs judėjimas, vadinamas frankizmu. Judėjimo pradininkas buvo Podolėje gimęs Josefas Jakobas Frankas (1726-1791, tikrasis vardas...

Judaizmo srovės

Reformistai

Reformistinis judėjimas kilo iš Haskalos judėjimo XIX a. Vokietijoje ir plačiai paplito JAV. Reformizmas – tai bandymas žydų religiją sukonstruoti ant...

Judaizmo srovės

Chasidai

XVIII a. Rytų Europoje susiformavo religinis ekstatinis-pietistinis judėjimas, vadinamas chasidizmu (hebr. chasid “pamaldus”). Chasidizmo įkūrėjas...

Judaizmas

Halacha ir kodeksai

Po Talmudo užbaigimo, ankstyvaisiais viduramžiais, beveik visa religinė valdžia buvo susitelkusi kelių šeimų rankose; iš jų pasižymėjo gaonai ir reiš-galuta...

Judaizmas

Talmudas

Tai pirmasis ir svarbiausias Sakytinės Toros paminklas. Talmudo pradžia yra susijusi su II Šventyklos sugriovimu 70 m. ir žydų išsklaidymu. II a.pabaigoje –...

Judaizmas

Tora

Rašytinė Tora – tai Tanach’o tekstų rinkinys. Sakytinė Tora fiksuoja visą išminčių veiklą (praeities, dabarties ir ateities), jų patvirtintus įstatymus...

Judaizmas

Žydų tapatybė

Žydų tapatybės apibrėžtys keitėsi per visą istoriją. Religinė tapatybė pačių judėjų buvo nusakoma žodžiu izraelitas, nors asmenys, kurie imdavo simpatizuoti...

Pagrindinės temos