Terminų žodynas

Talmudas

Talmudas – (sin. Šas, Gmara; Gemore) žydų religinės teisės sąvadas, rašytiniai rabinų komentarai ir apie žydų įstatymus, etiką, istoriją ir tradicijas. Rašytiniai komentarai atsirado po Antrosios šventyklos sunaikinimo ir žydų ištrėmimo. Susideda iš Mišnos – žodinės žydų teisės užrašymo ir Gemara – diskusijų apie mišna ir kitas tradicijas. Mišna susideda iš šešių seder (tvarkų, įstatymų), o gemaroje aptariami seder teiginiai. Yra du Talmudai – Jeruzalės ir Babilono, tačiau tradiciškai žodis “Talmudas” reiškia būtent pastarąjį. Tradicinės bendruomenės akcentavo talmudo studijų ir komentarų svarbą. Išsiplėtojo skirtingi talmudo studijavimo metodai. Vilniaus Gaonas sukūrė savo mokyklą.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos