Terminų žodynas

Autonomizmas
Terminų žodynas

Autonomizmas

Autonomizmas – viena iš žydų tautinio judėjimo srovių, oponuojanti sionizmui. Jo sekėjų nuomone, žydai gali sėkmingai egzistuoti diasporoje išsaugodami savo tautinį tapatumą; tam reikalinga...

Read More
Terminų žodynas

Aškenaziai

Aškenaziai – žydai, gyvenę Aškenaze (taip viduramžiais hebrajų kalba buvo vadinama Vokietija), ir jų palikuonys. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 90 %...

Terminų žodynas

Aramėjų kalba

Aramėjų kalba – semitų kalbą, artima hebrajų kalbai. Kai Asirijos valdovai VIII – VI a. prieš mūsų erą masiškai perkėlinėjo užkariautas tautas...

Terminų žodynas

Antisemitizmas

Antisemitizmas – neapykanta, neigiamas nusistatymas žydų atžvilgiu. Iki naujųjų laikų reiškėsi daugiausia religiniu pagrindu (žydų kaltinimas Kristaus...

Pagrindinės temos