Terminų žodynas

Tanach

Tanach – visas žydų Biblijos tekstas, susidedantis iš 24 knygų ir apimantis Torą, Pranašų knygą – Neviim ir Raštų knygą – Ketuvim. Kartais tanach yra vadinama Senuoju testamentu, tačiau jis sutampa su krikščionių protestantų naudojamu šventraščiu ir skiriasi nuo katalikų ir krikščionių ortodoksų naudojamo Senojo testamento. Pastarajame yra šešios vėliau kanonizuotos knygos.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos