Terminų žodynas

Terminų žodynas

Gruzijos žydai

Gruzijos žydai – žydų religijos žmonės gyvenantys ar gyvenę Gruzijoje. 1970 – taisiais Gruzijoje buvoa apie 100 tūkst. žydų. Dauguma jų emigravo į...

Terminų žodynas

Hovevei Cion

Hovevei Cion – (hebr. – mylintys Sioną) – sąjudis, susikūręs iš Hibat Cion būrelių ir grupių. Pirmasis steigiamasis suvažiavimas įvyko 1884 m...

Terminų žodynas

Holokaustas

Holokaustas – (graik. holokauston – sudeginimas) – nacių įvykdytas masinis žydų naikinimas 1939 – 1945 m. Hebrajų kalba vartojamas...

Terminų žodynas

Histadrut

Histadrut – (hebr. – federacija) – pagrindinė Izraelio profesinių sąjungų organizacija. Įkurta 1920 m. Haifoje įvykusiame steigiamajame...

Terminų žodynas

Hebrajų kalba

Hebrajų kalba – pirmoji ir pagrindinė žydų kalba. Priklauso semitų kalbų grupei. Egsistuoja daugiau kaip 3000 metų. Mūsų eros pradžioje, intensyviai...

Terminų žodynas

Halacha

Halacha – žydų įstatymai surašyti Toroje (613 prievolių) ir vėlesniuose Talmudo komentaruose. Nors tai vadinama įstatymais, tačiau tikslenis pavadinimas...

Terminų žodynas

Izraelio namai

Izraelio namai – gentis Ganoje, kuri skelbiasi kilusi iš žydų, etniškai tai daugiausia sefvi genties žmonės. 10 Šiaurinių genčių atskilusių Saliamono...

Terminų žodynas

Igbo žydai

Igbo žydai – gentis Norvegijoje, kuri teigia kilusi iš įvairiu metu į Šiaurės Afriką, o po to toliau migravusiu Efraimo, Manašo, Levio, Zebuluno ir Gado...

Terminų žodynas

Jung Vilnė

Jung Vilnė – (jidiš – Jaunasis Vilnius) – jaunų literatorių, rašiusių jidiš kalba, ir dailininkų susivienijimas. Susikūrė 1929 m. Grupei...

Terminų žodynas

Judaika

Judaika – mokslas apie židiją, mokslo discilinų, studijuojančių žydų tautą ir jos civilizaciją, visuma (bibliotyra, hebrajistika, istorija, archeologija...

Terminų žodynas

JIVO

JIVO – (jidiš – “Jidišer vinsšaftlecher institut” santrumpa – Žydų mokslo institutas) – institutas, tyrinėjantis jidiš...

Terminų žodynas

Jidiš

Jidiš – aškenazių kalba, pagrindinė Rytų Europos žydų kalba. Atsirado maždaug prieš 1000 metų, jos pagrindas – vienas iš vokiečių kalbos dialektų...

Terminų žodynas

Ješiva

Ješiva – hebr. – sedėjimas) aukštoji religinė mokykla, daugiausia skirta Talmudo studijoms. Žymiausia naujųjų laikų ješiva – Voložino.

Terminų žodynas

Jad Vašem

Jad Vašem – hebr. – ranka ir vardas) – žydų tautos Katastrofos ir didvyriškumo memorialinis kompleksas Jeruzalėje. Įkurtas 1953 m. Šalia...

Terminų žodynas

Jemeno žydai

Jemeno žydai. Bendruomenės gyvenančios Jemeno teritorijoje, kartais save vadina temanim. Yra dvi kilmės legendos.Viena teigia, kad karalius Saliamonas siuntė...

Pagrindinės temos