Terminų žodynas

Jemeno žydai

Jemeno žydai. Bendruomenės gyvenančios Jemeno teritorijoje, kartais save vadina temanim. Yra dvi kilmės legendos.Viena teigia, kad karalius Saliamonas siuntė pirklius ieškoti aukso Šventyklos papuošimui, antroji – kad mitinė karalienė Šeba kvietė atvykti žydų amatininkus. Tradicija teigia, kad geriausi laikai Jemeno žydų bendruomenei buvo 2-6 am. po Kr., kai keletas Jemeną valdžiusių karalių šeimų buvo priėmusios judaizma. 1949 metais jauna Izraelio valstybė surengė operaciją “Stebuklingas kilimas” – lėktuvais į Izraelį beveik visa bendruomenė.

Jemeno žydų religinė ir kultūrinė tradicija turi nemažai iškirtinumų – Tora skaitoma giedant, sinagogose nėra kėdžių, meldžaintis atliekama prostracija.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos