Terminų žodynas

Juodašimčiai

Juodašimčiai – ekstremistinių reakcinių organizacijų “Rusų tautos sąjunga”, “Mykolo Archangelo sąjunga”, ginkluotų deklastuotų elementų “juodųjų šimtinių” būrių nariai. Pasižymėji kraštutiniu antisemitizmu, rengė žydų pogromus. Terminas tapo reakcinių judofobiškų Rusijos veikėjų apibūdinimu.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos