Terminų žodynas

Judaika

Judaika – mokslas apie židiją, mokslo discilinų, studijuojančių žydų tautą ir jos civilizaciją, visuma (bibliotyra, hebrajistika, istorija, archeologija, religinė tesiė, filosofija, jidiš kalbotyra ir t.t.).

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos