Terminų žodynas

Balfūro deklaracija

Balfūro deklaracija – 1917.XI.02 d. paskelbtas dokumentas, kuriuo Didžiosios Britanijos vyriausybė įsipareigojo palankiai vertinti žydų tautinio židinio sukūrimą Palestinoje, A. Balfūras (1848-1930) – užsienio reikalų ministras.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos