Terminų žodynas

Sukot

SukotPalapinių šventė – Sukot yra viena iš linksmiausių švenčių. Jos kilmė dvejopa. Viena vertus jos metu pažymima 40 metų trukusi žydų tautos klajonė po dykumą. Pabėgę iš Egipto, pakeliui į pažadėtą Žemę, izraelitai gyveno palapinėse ir buvo visiškai atsidavę į Dievo rankas. Todėl šventės metu statomos laikinos palapinės, jose meldžiamasi ir valgoma. Lietuvoje prie gyvenamųjų buvo statomi nuolatiniai nameliai su nuimamu stogu. Kėdainiuose toks namelis – “palapinė” yra išlikęs.

Kartu tokiu būdų parodoma, kad viskas, kas duota mums. priklauso nuo Viešpats valios.

Antra šventės reikšmė – tai derliaus šventė. Kaip tik šiuo metu baigiamos rinkti vynuogės ar alyvuogės ir spausti vynas ar aliejus. Žemdirbiai švenčia sezono pabaigą.

Sukot yra šventė skirta žmogui, jos metu atsigaunama po dvasinių kelionių bei apmastymų ankstesnių dviejų švenčių metu. Per Sukot kviečiami svečiai, gausiai valgoma, atliekamas Sukot palaiminimo ritualas.

Dauguma žydų švenčių yra religinės. Kadangi Tora sako “ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena nauja”, šventės, o kartu ir kiekviena nauja para, prasideda vakare – saulei nusileidus.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos