Žymūs žydai

Aronas Samuelis ben Izraelis Koidanoveris

Aronas Samuelis ben Izraelis Koidanoveris gimė Vilniuje (1614 – 1676). Žinomas talmudistas, studijavo Brastos ješivoje, bet iš ten teko bėgti nuo Bogdano Chmelnickio vykdomų žydų žudynių. Atsidūrė Vilniuje, iš čia – Moravijoje. Buvo daugelio miestų, tarp jų Frankfurto prie Maino, rabinu; grįžęs į Lenkiją, tapo rabinu Krokuvoje. Parašė daug religinių traktatų, knygų, kurių dalį jau po mirties išleido jo sūnus, taip pat žymus Talmudo mokovas Cevi Hiršas.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos