Kapinės

Kapinės ir pagarba mirusiesiems

Žydų "Chevros kadišos" laidotojų draugovė
Žydų "Chevros kadišos" laidotojų draugovė

Vienas iš žydų religinių priesakų (micvų) yra tinkamai parengti mirusiojo kūną ir palaidoti. Pasirengimą laidotuvėms ir griežtą religinių reikalavimų laikymąsi apeigų metu užtikrina Chevros kadišos (Šventosios brolijos) nariai, kurie taip pat pildo mirusiųjų surašymo knygą, rūpinasi tvarka kapinėse. Laidojimo apeigos, kapus lankančiųjų elgesys ir tvarka kapinėse buvo saistomi įvairių religinių taisyklių, reikalavimo rodyti pagarbą besiilsintiems. Jau patys kapinių pavadinimai – beit kvarot (hebr.; kapų namai), beit chaim (hebr.; gyvenimo namai), beit olam (hebr.; arba beit almin (aramėj.); amžinybės namai) – perteikia jų svarbą ir rodo judaizmo siekį, kad kapinės kuo ilgiau išliktų.

Žydų kapinės
Žydų kapinės

Daugelis Europoje esančių žydų kapinių buvo aptvertos. Yra dvi kapinių aptvėrimo priežastys: apsauga nuo niokojimo, žvėrių ir pašalinių žmonių; ritualiai nešvarios teritorijos pažymėjimas ir atskirimas.

Žydų tradicija draudžia ekshumuoti ir perlaidoti palaikus; mirusiojo lietimas ir jo ramybės drumstimas yra nepriimtinas ir vertinamas kaip nepagarba. Išimtimi yra tos aplinkybės, kai palaikams gresia pavojus, tik tuomet leidžiama juo perkelti į saugią vietą (pavyzdžiui, 2003 m. Vilniuje buvo perlaidoti palaikai, rasti statant Karaliaus Mindaugo tiltą). Ypač smerkiamas naudos siekimas iš ant kapo augančių augalų – tai prilygsta mirusiojo išniekinimui. Pavyzdžiui, nupjauti ant kapo augantį medį leidžiama tik tada, jei jis kelia grėsmę antkapiui, tačiau panaudoti medieną savo reikmėms yra draudžiama. Draudžiama kapinėse nupjauta žole šerti gyvulius, naudoti kapuose užaugusius vaistinius augalus. Dėl to kartais žydų kapinės įgaudavo netvarkingumo, nesirūpinimo jomis vaizdą. Yra draudžiamas bet koks veiksmas kapinėse, kuriuo gali būti parodyta nepagarba mirusiajam. Kapinėse negalima atlikti kasdienybę primenančių veiksmų: valgyti, gerti, miegoti, garsiai kalbėti, ganyti gyvulių, eiti per kapines, norint susitrumpinti kelią. Kapinių teritorijoje draudžiama nešioti talitą ir tfilin arba naudotis Toros ritiniu, nes tai įžeistų mirusįjį, nebegalintį atlikti ritualinių apeigų.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos

Skaitykite