Žymūs žydai

Šmerelis Kačerginskis

Šmerelis Kačerginskis (Draugas Šmerkė) Rašytojas
Šmerelis Kačerginskis (Draugas Šmerkė) Rašytojas

Šmerelis Kačerginskis (1908 Vilnius – 1954 Mendoza)

Šmerelis Kačerginskis (slapyvardis – Draugas Šmerkė), gimė Vilniuje ir aktyviai dalyvavo tarpukario Vilniaus kultūrinėje bendruomenėje. Jo literatūrinė kūryba jidiš kalba priskiriama realistinei pakraipai. Draugo Šmerkės materialus kūrybinis palikimas nėra didelis, daug didesnė jo kaip modernios jidiš literatūros puoselėtojo per darbus, veiklą draugijose reikšmė. Jo kūrybos esmė – ištikimos savo idealams asmenybės vaizdinys moderniojoje žydų literatūroje. Šmerelis Kačerginskiui nesvetima ir socialinė problematika.
Rašytojas, kaip nemažai ir kitų tarpukario menininkų, žavėjosi socialistinėmis idėjomis, revoliucija kaip reiškiniu. Dėl šios savo pozicijos, kuri autoritarinės A. Smetonos politikos buvo smerkiama, 1930-1931 m. jam teko pabuvoti ir Lukiškių kalėjime. Išėjęs iš įkalinimo įstaigos jis ir toliau kūrė, tačiau privengė ryškaus socialistinio kryptingumo. Kaip ir daugeliui Vilniaus žydų jam teko patirti ir Holokausto baisumus, tačiau Š. Kačerginskis išvengė tragiškos mirties nuo nacių kulkų, pasibaigus karui emigravo į Mendozą.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos