Žymūs žydai

Mejeris Simcha Kacas-Kaganas

Mejeris Simcha Kacas-Kaganas Daugpilio rabinas (1843-1926).Mejeris Simcha buvo žymus talmudistas, pas jį atvykdavo patarimo ne tik eiliniai tikintieji, bet ir rabinai; ateidavo paramos ir krikščionys.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos