Žymūs žydai

Maksas Bandas

Nėra portreto
Nėra portreto

Maksas Bandas Dailininkas Maksas Bandas, gimė 1900 m. Naumiestyje. Augdamas religingoje aplinkoje studijavo Talmudą, puikiai mokėsi Marijampolės žydų gimnazijoje, kurioje buvo mokoma hebrajų kalbos. Daug piešė, iš žurnalų kopijavo patikusių dailininkų kūrinius. Būdamas paaugliu susirado pirmąjį darbą Marijampolėje, kur piešė reklamines iškabas parduotuvėms. Sulaukęs 17 metų dirbo mokytoju Marijampolės žydų gimnazijoje. 1920 m. mokyklos direktoriaus M. Majerio pagalba Maksui Bandui buvo sudarytos galimybės išvykti studijuoti tapybos į privačią meno akademiją Berlyne. Šia galimybe jis pasinaudojo ir iki 1923 m. gyveno ir tobulinosi Vokietijoje. Tačiau jaunąjį dalininką žavėjo ankstyvoji italų renesanso tapyba, olandų dailė, ispanų tapytojai ir jam dvasiškai artima prancūzų dailės tradicija. Taigi 1923m. pabaigoje Maksas Bandas išvyko į Paryžių. Apsigyvnęs Prancūzijoje iškart pasinėrė į muziejų pasaulį ir dailės studijas, artimai bend­ravo su bendraamžiu N. Arbit Blatu, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvoje likusiais artimaisiais ir draugais. Rengė personalinės parodas Berlyne, Paryžiuje, Niujorke, dalyvavo dailės parodose Amsterdame, Ženevoje, Bordo. Gyvendamas Paryžiuje M. Bandas siekė surengti parodą tėvynėje, todėl atrinkęs geriausius darbus, 1925 m. atvežė juos į Kauną. Nors pirmoji paroda nesulaukė visuomenės susidomėjimo dalininkas nenuleido rankų ir 1932 m. Kaune surengė antrąją personalinę parodą, kuri buvo pastebėta tiek visuomenės, tiek meno kritikų. Jo įvairialypėje kūryboje jaučiamas ypatingas dėmesys žmogaus dvasiai (Berniukas su būgnu 1931 m., Moteris rausvu švarku 1932m., Žydų darbininkas, Rabinas). Dailininko talentas ryškiai atsiskleidė jo tapytuose portretuose. Tačiau M. Bandas neapsiribojo vien portretais; jo kūryboje gausu peizažų (Suvalkijos peizažas su malūnu, Lietuviškas peizažas – 1931 m.), skulptūrų. Vienu metu jis net ėmėsi iliustravimo ir apipavidalino Bibliją (1964 m.). Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Maksas Bandas išvyko iš Europos ir apsigyveno JAV. Mirė 1974 m., Holivude, JAV.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos