Žymūs žydai

Kalonimos Zejevas Vysockis

Izraelis Salanteris, Lipkinas Gimė Žagarėje (1824-1904). 1858 m. Maskvoje sukūrė garsiąją arbatos firmą (“Vysockio arbata”); filantropas, jis daug pinigų skyrė žydų švietimui, pagal jo testamentą Haifoje buvo pirktas sklypas, kuriame vėliau pastatytas žymusis Technionas

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos