Žymūs žydai

Jakovas Smuškevičius

Jakovas Smuškevičius gimė šiaurės rytų Lietuvos miestelyje Rokiškyje (1902 – 1941). Garsus lakūnas, du kartus Tarybų Sąjungos Didvyris, TSRS karo aviacijos vadas. Jis ypač pasižymėjo aviacijos mūšiuose prieš fašistinį Franko pučą Ispanijoje generolo Duglaso vardu. 1941 m. kartu su grupe karo vadų Stalino įsakymu sušaudytas.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos