Žymūs žydai

Izaokas Leiba Goldbergas

Izaokas Leiba Goldbergas gimė Šakiuose (1861-1932). Palestinofilų Hovevei Cion Vilniaus organizacijos lyderis, vienas iš Rusijos sionistų profesinių sąjungų organizacijos Histadrut vadovų. Dalyvavo daugelyje sionistų pasaulinių kongresų.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos