Terminų žodynas

Purimas

Purimas – pavasario šventė, kurios metu švenčiamas žydų išgelbėjimas nuo mirties Babilone.

Baigiantis vergijai Babilone, žydai gyvena karaliaus Achašverošo imperijoje. Čia jie išsikovojo gerą padėtį ir pagarbą, o po to, kai karalius išsirinko sau žmoną žydę- Ester – Sinedriono pirmininko Mordechajaus dukterėčią – jų gyvenimas dar labiau pagerėjo. Savo grožio dėka Ester tapo mylima žmona, o vėliau ir karaliene.

Bet nepaisant tokios pastovios padėties, žydams ėmė grėsti pavojus. Amanas, karaliaus patarėjas, sumanė sunaikinti visus žydus ir šį pasiūlymą pateikė karaliui, pažadėjęs, jog už sutikimą Achašverošas gaus didžiulius turtus. Ir karalius sutiko. Nors šis sprendimas buvo laikomas didžiausioj paslapty, žydai apie jį sužinojo.

Mordechajui pasiūlius, Ester paliepė žydams tris dienas pasninkauti. Šiam paliepimui atminti iki šių dienų Adaro 13 dieną laikomasi taip vadinamo Ester pasninko. Ketvirtąją dieną Ester nuėjo pas Achašverošą ir ėmė prašyti išgelbėti savo tautą. Karalius negalėjo atsakyti savo gražiajai žmonai ir atšaukė įsakymą (tiksliau leido žydams priešintis, o žydai nugalėjo), o Amanas buvo pakartas.

Purim reiškia burtą, kurį karalius metė norėdamas išrinkti dieną, kada bus sunaikinti visi žydai. Tam atminti per purimą vaikai žaidžia vilkeliais (suktukais). Svarbiausia šių laikų purimo šventės tradicija – tai Esteros ritinio, pasakojančio purimo istoriją skaitymas sinagogoje. Megilat Ester (Purimo įvykių aprašymas) skaitymas. Megila skaitoma šventės išvakarėse po Maariv maldos ir antrą kartą – šventės dieną po Šacharit maldos . Tai apeigos, kurias privalo atlikti visi vyrai, moterys ir vyresnieji vaikai. Labai svarbu išgirsti kiekvieną Megilos žodį, kada ją skaito Baal Krija (žmogus, skaitantis Torą). Megila dar vadinama Jgeret ( laiškas ). Skaitymo metu sinagogoje ją išskleidžia, kas primena laiško arba dokumento skaitymą.

Kai tik Megilos skaitymo metu pasigirsta Amano vardas, visi ima belsti, kelti triukšmą specialiomis tarškynėmis ir t.t. Taip daroma todėl, kad Amano vardas turi būti nustelbtas, užgožtas ir , galų gale, ištrintas iš žmonių atminties.

Purimas yra linksmiausia žydų šventė jos metu priimta ir net gi būtina persirengti, rengti karnavalus ar kitaip kvailioti, gerti alkoholinius gėrimus, dovanoti maistą kitiems.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos