Terminų žodynas

Persijos žydai

Persijos žydai – žydų bendruomenės Persijos imperijos arba persų kalbos regione. Šiuo metu Irane yra apie 30 tūkst. žydų, taip pat nedidelės bendruomenės Afganistane, Azerbaidžane, Indijoje, Kirgizijoje, Pakistane,Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane. Manoma, kad šios bendruomenės susidarė dar biblijiniais laikais. Seniausia egzilė datuojama 6 am. pr. Kr. Su Persijos valdovų ir žydų santikiais yra susijusi Esteros knygoje aprašoma istorija ir iš jos kilusi Purimo šventė. Paskelbus Izraelio valstybę Irane gyveno apie 150 tūkst. žydų, kurį laiką dviejų valstybių santykiai buvo geri, iki 1979 metų kai įvyko Islamo revoliucija bendruomenė sumažėjo iki 80 tūkst. Per pirmą mėnesį po revoliucijos iš Irano pabėgo apie 20 tūkst. žydų. Šiuo metu žydai Irane pripažįstami religine bendruomenė ir turi galimybės religinei praktikai. Vienas bendruomenės atstovas yra Irano parlamento narys. Oficialiai Irano žydų bendruomenė smerkia sionizmą.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos