Terminų žodynas

Machzor

Machzor – speciali maldaknygė tam tikroms šventėms (Šabat, Roš ha- šana, Jom Kipur, Pesach, Sukot ir kt.)

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos