Terminų žodynas

Chasidizmas

Chasidizmas – mistinė judaizmo srovė, kilusi XVIII a. Podolijoje ir Volynėje. Pradininkas Beštas. Džiaugsmingą Dievo garbinimą, reiškiamą ekstaze maldos metu, vertinu labiau negu Talmudo studijas. Vilniaus Gaonas nesutaikomai kovojo su chasidizmu.

Add Comment

Click here to post a comment

Pagrindinės temos