Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Litvakų fondas

Litvakų fondas buvo įkurtas 2004 metų birželio mėnesį. Fondas vykdo visuomeninius projektus, kurie prisideda prie gerų lietuvių – žydų bei Lietuvos ir Izraelio santykių plėtros, abiejų tautų kultūros pristatymo, savitarpio ryšių bei supratimo plėtros.

Edukacine Litvakų fondo veikla  siekiama parodyti, kad žydų kultūra yra sudėtinė Lietuvos paveldo dalis. Mes manome, kad skaudžius istorinius praradimus galima įvertinti tik žinant ir suprantant kas buvo prarasta. Mūsų veiklos tikslas: geresni lietuvių ir žydų santykiai.

Svarbiausius Litvakų fondo sprendimus priima dalininkai ir Taryba. Parama skiriama remiantis Paramos skyrimo reglamentu.

Fondo dalininkai bei remėjai  yra verslininkai Michail Brudno ir Leonid Nevzlin.

Litvakų fondo adresas: 

p/d 1048, LT – 01004, Vilnius, Lietuva, tel. 8 620 18638, [email protected].

Direktorius - Sigitas Babilius.

2007-04-11
Žmonės
Samuelis Mogileveris
(1824 - 1898) gimė Vitebsko gubernijoje. Rabinas, Hovevei Cion, sionizmo pirmtako, religinės pakraipos pagrindėjas, mokėsi Voložino ješivoje, tarnavo rabinu Suvalkuose, Radome, Balstogėje.
Ar žinote kad...?

Religingas žydas privalo laikytis 613 „Dievo įsakymų“ – micvų.