Skyriaus straipsnių autoriai: Natalija Jevsenenko, Alexandr Lvov, Aušra Pažėraitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Marcin Wodzinsky

Judaizmo srovės

Chasidai

XVIII a. Rytų Europoje susiformavo religinis ekstatinis-pietistinis judėjimas, vadinamas chasidizmu (hebr. chasid “pamaldus”). Chasidizmo įkūrėjas...

Pagrindinės temos