Savivalda

Žydų Kahalas

“Kahalas” (hebr. kahal) buvo tam tikra bendruomeninė institucija. Ji turėjo įgaliojimus administruoti miesto bendruomenę, o dažnai ir aplinkinių...

Savivalda

Lietuvos Vaadas

LDK bendruomenės prisijungė prie Lenkijoje įkurtos, visas bendruomenes vienijančios aukščiausios savivaldos institucijos – Keturių žemių Vaado (Vaad arba...

Pagrindinės temos