Sinagogų architektūra
Sinagoga

Sinagogų architektūra

Sinagogų architektūroje svarbų vaidmenį atlieka judaizmo simboliai – tam tikri sinagogų identifikacijos ženklai. Eksterjere dažniausiai naudojami du pagrindiniai simboliai: Dekalogo lentelės...

Read More
Savivalda

Žydų Kahalas

“Kahalas” (hebr. kahal) buvo tam tikra bendruomeninė institucija. Ji turėjo įgaliojimus administruoti miesto bendruomenę, o dažnai ir aplinkinių...

Savivalda

Lietuvos Vaadas

LDK bendruomenės prisijungė prie Lenkijoje įkurtos, visas bendruomenes vienijančios aukščiausios savivaldos institucijos – Keturių žemių Vaado (Vaad arba...

Bendruomenės sankloda

Rabinai

Bendruomenės rabiną paskirdavo Valdybos bendruomenė (the Community board of management); savo pareigas jis eidavo iki kitų rinkimų. Iš sąlygų, į kurias rinkimų...

Pradinis mokymas

Chederis

Vyrai taip pat privalėjo išmokti skaityti. Dalyvavimui religinėse apeigose privaloma buvo mokėti skaityti. Dar daugiau, studijos būdavo laikomos svarbiausiu...

Pagrindinės temos