Author - zydai.lt

zydai.lt

zydai.lt (nėra fotografijos)
Judaizmas

Halacha ir kodeksai

Po Talmudo užbaigimo, ankstyvaisiais viduramžiais, beveik visa religinė valdžia buvo susitelkusi kelių šeimų rankose; iš jų pasižymėjo gaonai ir reiš...

zydai.lt (nėra fotografijos)
Judaizmas

Talmudas

Tai pirmasis ir svarbiausias Sakytinės Toros paminklas. Talmudo pradžia yra susijusi su II Šventyklos sugriovimu 70 m. ir žydų išsklaidymu. II a...

zydai.lt (nėra fotografijos)
Judaizmas

Tora

Rašytinė Tora – tai Tanach’o tekstų rinkinys. Sakytinė Tora fiksuoja visą išminčių veiklą (praeities, dabarties ir ateities), jų patvirtintus...

Žydų tapatybė
Judaizmas

Žydų tapatybė

Žydų tapatybės apibrėžtys keitėsi per visą istoriją. Religinė tapatybė pačių judėjų buvo nusakoma žodžiu izraelitas, nors asmenys, kurie imdavo...

Žydų Rabinai
Bendruomenės sankloda

Rabinai

Bendruomenės rabiną paskirdavo Valdybos bendruomenė (the Community board of management); savo pareigas jis eidavo iki kitų rinkimų. Iš sąlygų, į...

zydai.lt (nėra fotografijos)
Terminų žodynas

Diaspora

Diaspora – (graik. – išsibarstymas) – žymios žydų tautos dalies buvimas už istorinės tėvynės ribų, taip pat toji tautos dalis, kuri gyvena ne...

zydai.lt (nėra fotografijos)
Terminų žodynas

Dibuk

Dibuk – pagal žydų prietarus tai piktoji dvasia, apsėdanti žmogų, užvaldanti jo sielą, kalbanti savo aukos lūpomis, bet nesusiliejanti su ja.

Žydų Chederis
Pradinis mokymas

Chederis

Vyrai taip pat privalėjo išmokti skaityti. Dalyvavimui religinėse apeigose privaloma buvo mokėti skaityti. Dar daugiau, studijos būdavo laikomos...

Pagrindinės temos